Top 100+ Latest Republic day quotes in Punjabi 2022

If you are searching for republic day quotes in Punjabi then you are on the right website where you can also download the best collection of republic day quotes, republic day status.

This website provides the latest information on over social world which is important now a day because every person in the world tries to be up to date at any cost if you wanted to get the latest information for 26 January republic day quotes in Punjabi status or quotes then continue to visit my website here you can get everything which you want.

Top 100+ Latest Republic day quotes in Punjabi 2022


  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਹਨ. ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ!

  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਹਨ. ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ!

  • ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2022 ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

  • ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ

  • ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਟ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ - ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ

Republic day quotes in english punjabi language


  • Hara bhāratī nū huṇa bhula jāṇā cāhīdā hai ki uha rājapūta hai, sikha hai jāṁ jāṭa hai. Usanū yāda rakhaṇā cāhīdā hai ki uha ika bhāratī hai - saradāra valabha bhā'ī paṭēla

  • Sāḍī isa mahāna kauma nū lakha lakha praṇāma. Iha hōra vī khuśahāla atē mahāna baṇa jāvē. Gaṇatatara divasa mubāraka

  • Unhāṁ nū kadē nā bhulō jō sāḍē la'ī dina manā'uṇa la'ī laṛē hana. Gaṇatatara divasa mubāraka!

  • Savidhāna sirafa vakīla dā dasatāvēza nahīṁ hai, iha jīvana dā vāhana hai, atē isadī bhāvanā hamēśā yuga dī bhāvanā hai - bī.Āra. Abēḍakara
Top 100+ Latest Republic day quotes in Punjabi 2022

Top 100+ Latest Republic day quotes in Punjabi 2022
                                        Republic day status
Top 100+ Latest Republic day quotes in Punjabi 2022


26 January images in Punjabi 2022 


Top 100+ Latest Republic day quotes in Punjabi 2022

Top 100+ Latest Republic day quotes in Punjabi 2022

Top 100+ Latest Republic day quotes in Punjabi 2022

Top 100+ Latest Republic day quotes in Punjabi 2022

Top 100+ Latest Republic day quotes in Punjabi 2022

conclusion

thanks for visiting my website hope you like my collection of republic day quotes in Punjabi please share my blog with friends or on social media, Dussehra quotes in Marathi